En branschorganisation för Stockholms byggare

Vi driver företagens frågor i regionen i samarbete med arbetsgivarorganisationen Sveriges Byggindustrier.

Tema: Utmärkelser

Dags att anmäla er bästa ombyggnad till ROT-priset 2015

Har ni under 2014 färdigställt ett ROT-projekt som: - tillvaratar byggnadens särdrag - håller hög byggteknisk kvalitet - har god ekonomi? ...

Årets mest intressanta rättsfall

Under ett år hinner det hända mycket inom entreprenadjuridiken. Stockholms Byggmästareförenings entreprenadutskott bjöd den 30 januari in till årets första frukostmöte för att ta upp och kommentera några utav de viktigaste rättsfallen från det gångna året. Under frukostmötet släpptes även nya numret av Byggjuridik.

» Läs mer

Ny kurs med fokus på att skapa friska arbetsplatser

Stockholms Byggmästareförening startar i vår en kurs på en dag om hur företag kan fånga upp, förebygga och åtgärda psykiska och sociala frågor i företaget. Disa Blomfeldt, enhetschef för arbetsgivarfrågor på Sveriges Byggindustrier (BI) öst, svarar på frågor om kursen.

» Läs mer

Kurser 29 jan 2015

BF på ABC-nytt: "Det utbildas för få ingenjörer och tekniker"

Föreningens vd Elisabeth Martin intervjuades av SVT:s ABC-nytt om att bristen på ingenjörer och tekniker i byggbranschen kan bli ett hinder för ett utökat bostadsbyggande. Inslaget visades torsdagen den 7 januari och kan ses här: http://www.svtplay.se/video/2586024/abc/7-1-21-45

» Läs mer

08 jan 2015

Tre önskningar från Elisabeth Martin

Stockholms Byggmästareförenings vd tillika regionchef för Sveriges Byggindustrier region öst berättar om tre önskningar inför år 2015 och önskar en riktigt god jul.

» Läs mer

24 dec 2014

Tio år med AB 04

En konferens som går på djupet med de allmänna bestämmelserna

Allmänna bestämmelser 04, AB 04, är en grundbult för avtalsskrivande inom hela den svenska bygg- och anläggningssektorn - i vinter är det tio år sedan AB 04 lanserades.

» Läs mer

Entrepenadjuridik 17 dec 2014

2010-2014: Stort behov av nya bostäder i Stockholm

Under 2014 har Stockholms Byggmästareförening firat 125 år. På vår webbplats berättar vi hur föreningen, Stockholm och världen har  utvecklats sedan 1889. Detta är det trettonde och sista avsnittet om åren 2010-2014. Trevlig läsning!

» Läs mer

17 dec 2014

Svagt positiva byggvindar inför det nya året

Byggföretagen uppger en försiktig optimism inför det första halvåret 2015 i en undersökning från Stockholms Byggmästareförening. Föreningen har frågat sina 800 medlemsföretag hur de bedömer marknaden och en klar majoritet, hela 85 procent, tror på en oförändrad eller bättre marknad jämfört med andra halvåret 2014. Men det finns samtidigt orosmoment på byggmarknaden, som frysningen av Förbifarten.

» Läs mer

Statistik 10 dec 2014

Avsteg försvårar upphandlingarna

Tydlighet, tid och dialog. Så sammanfattar Maria Zimdahl framgångsreceptet för att få en bättre tillämpning av LOU.

» Läs mer

LOU Byggbiz 05 dec 2014

Problemet är inte LOU, utan tillämpningen

Byggare och offentliga beställare samlades vid rapportsläppet av "Sund offentlig upphandling" som tagits fram av Stockholms Byggmästareförening och Sveriges Byggindustrier. I panelsamtalet lyfte byggarna fram att det är viktigt att det affärsmässiga står i fokus och att alla blir bedömda på lika villkor i offentliga upphandlingar.

» Läs mer

LOU Evenemang 04 dec 2014

Ny rapport: Sund offentlig upphandling

Tillämpningen är problemet

Den offentliga upphandlingen i Sverige uppgår till miljardsummor varje år och av annonserade upphandlingar svarar samhällsbyggnadsbranschen för hela 54 procent. En färsk rapport gemensamt framtagen av Sveriges Byggindustrier och Stockholms Byggmästareförening pekar på olika faktorer som försvårar en sund upphandling i byggbranschen.

» Läs mer

LOU 04 dec 2014

Therese Klaar: Vi måste våga utesluta låga anbud

Mer kommunikation.
Så lyder upphandlingschefen i Ekerö kommun Therese Klaars recept för sundare offentliga upphandlingar med bättre verklighetsförankring.

– Många gånger har leverantörerna svar på vad som behövs – och vi måste våga fråga.

» Läs mer

LOU Byggbiz 03 dec 2014